Varde AS sitt arbeidsmarkedstiltak er å skape tilgang til god arbeidskraft, redusere arbeidsledighet og motvirke frafall i arbeidslivet ved å tilbys som mellomledd mellom NAV og fast jobb.

Varde sin kjernevirksomhet er å tilby god opplæring, faglig kompetanse og arbeidstrening som bidrar til integrering og arbeidsinkludering i lokalsamfunnet. Målet vårt er å gi flest mulig fast jobb gjennom veiledning, praksis-muligheter, kurstilbud og vårt bedriftsnettverk.