Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på egne jobbmuligheter og som har behov for tett oppfølging og trening for å komme i jobb eller utdanning.

I tiltaket arbeidsforberedende trening får du tilbud om karriereveiledning og opplæring med fokus på å styrke dine egne karriereferdigheter. Du får oppfølging av en egen jobbspesialist i Varde for å utarbeide en karriereplan med mål om å skaffe arbeid eller starte utdanning. Sammen med deg vil vi fine ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet og bidra til at du får en jobb som passer for deg eller starter utdanning på vei mot jobb.

Varde tilbyr:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Karriereveiledning og trening i karriereferdigheter
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell utdanning
  • Arbeidstrening og oppfølging enten internt hos oss og hos eksterne arbeidsgivere

Målet med tiltaket er alltid å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid.

Hvordan få plass i AFT?

Det er NAV som søker deg inn på AFT. Ta kontakt med din veileder i NAV. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til Varde.

Kontaktperson hos Varde: Kjell Vidar Fromholtz, tlf.: 901 33 935, epost: kjell.fromholtz@varde.as.

Du kan lese mer om AFT på NAV sine nettsider. Lenke her.