Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykemeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Målet med arbeidsrettet rehabilitering er å styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet er hovedmålsetningen med tiltaket.

Hva inneholder ARR?

Arbeidsrettet rehabilitering blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan inneholde:

Individuelle veiledningssamtaler
 Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 Karriereveiledning
 Jobbsøkerkurs
 Arbeidsutprøving med oppfølging
 Fysisk aktivitet
 Livsstilsendring

Aktiviteten kan foregå både individuelt og i gruppe. 

Hvor lenge varer ARR?

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som primært varer over 4 uker. Tiltaket kan forlenges ved behov. 

Hvordan får du plass i ARR?

Ta kontakt med ditt NAV-kontor. I samarbeid med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Vår kontaktperson er Linn Marita Nikolaisen

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as