Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Målsetning med tiltaket

Målsetningen med arbeidsrettet rehabilitering er å styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet er hovedmålsetningen med tiltaket.

Innhold i tiltaket

Arbeidsrettet rehabilitering blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Karriereveiledning
  • Jobbsøkerkurs
  • Arbeidsutprøving med oppfølging
  • Fysisk aktivitet
  • Livsstilsveiledning

Aktiviteten kan foregå både individuelt og i gruppe.

Varighet

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som primært varer over 4 uker. Tiltaket kan forlenges ved behov.

Hvordan få plass i Arbeidsrettet rehabilitering?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. I samarbeid med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg.