Avklaring er et individuelt arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb eller å beholde den jobben du allerede har. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid. Kanskje har du fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet? Kanskje har du ikke funnet en jobb som passer for deg?

Målsetning med og innhold i Avklaring

Målsetningen med Avklaring er at vi sammen med deg skal finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og utarbeide en plan for hvordan du raskest mulig skal komme i jobb eller tilbake i den jobben du allerede har.

Vi vil sammen med deg kartlegge forhold som er viktige for din arbeidsdeltakelse. Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere

  • om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at kan delta i arbeidslivet
  • kompetansen din og mulighetene dine

I tillegg kan du få

  • informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
  • veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass

Varighet

Avklaring er et heltidstilbud med 30 timer pr. uke, og varer i inntil 4 uker. Tiltaket kan forlenges ved særlige behov.

Hvordan få plass i Avklaring?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. I samarbeid med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg.