Avklaring

Avklaring er et individuelt arbeidsrettet tiltak for deg som er usikker på hva som skal til for å komme i jobb, eller beholde den jobben du allerede har. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid. Kanskje har du fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet? Kanskje har du ikke funnet en jobb som passer for deg?

Målet med avklaring er at du sammen med våre veiledere skal finne ut av mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og lage en plan for hvordan du raskest mulig skal komme i jobb eller komme tilbake til den jobben du allerede har.

Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere følgende:

Om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
 Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet.
 Kompetansen og mulighetene dine

I tillegg kan du få:

 Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
 Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
 Arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass

Hvor lenge varer Avklaring?

Avklaring er et heltidstilbud med 30 timer pr. uke, og varer i inntil 4 uker. Tiltaket kan forlenges ved særlige behov.

Hvordan får jeg plass i Avklaring?

Ta kontakt med NAV-kontoret det du bor. I samarbeid med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Vår kontaktperson er Linn Marita Nikolaisen

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as