Norge ligger på Europatoppen med 10,5 prosent av arbeidsstyrken på uføretrygd. Antall uføretrygdede har økt kraftig de siste årene. Debatter om inkludering i arbeidslivet faller fort i to grøfter. Noen mener myndighetene må kutte i stønader for å stimulere folk til å jobbe. Andre mener at arbeidsgivere er for kyniske og satser for lite på folk med hull i CV-en. Begge innfallsvinklene er lite fruktbare for å redusere veksten i antall uføretrygdede. Erik har skrevet et innlegg i Tidens Krav.