I Ung

I UNG er et alternativt opplæringsløp for ungdommer i videregående skolealder fra 16-21 år.

Hensikten med I UNG er å hindre skolefrafall ved å motivere ungdom til å gjennomføre videregående skole eller få arbeid.

Tiltaket vektlegger å skape glede, motivasjon og mestring gjennom undervisning, erfaringsutveksling, veiledning, aktiviteter og arbeidspraksis. Tilbudet er praktisk retter og arbeidspraksis kan foregå internt i Varde sine avdelinger, eller ute i en annen bedrift avhengig av den enkelte deltakers ønske og ferdigheter.

I UNG driftes av Varde AS på Nordmøre på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Interessert i å vite mer?

Ta kontakt med OT-rådgiver ved din videregående skole. Du kan også ta kontakt med vår flinke veileder Hanne Pettersen eller vår avdelingsleder Kjell Vidar Fromholtz.

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as