I UNG er et alternativt opplæringsløp for ungdommer i videregående skolealder fra 16-21 år. Hensikten med I UNG er å hindre skolefrafall ved å motivere ungdom til å gjennomføre videregående skole eller å få arbeid.

Tiltaket vektlegger å skape glede, motivasjon og mestring gjennom undervisning, erfaringsutveksling, veiledning, aktiviteter og arbeidspraksis. Tilbudet er praktisk rettet og arbeidspraksis kan foregå internt i Varde sine avdelinger eller ute i annen bedrift avhengig av den enkelte deltakers ønske og ferdigheter.

I UNG driftes av Varde AS på Nordmøre på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Interessert i å vite mer?

Kontakt OT-rådgiver ved din videregående skole.

Du kan også kontakte Varde AS:

Veileder Hanne Pettersen, tlf. 922 59 155/epost hanne.pettersen@varde.as

Avd.leder Kjell Vidar Fromholtz, tlf. 901 33 935/epost kjell.fromholtz@varde.as