Jobbklubb

Jobbklubb er kurset for deg som er aktiv arbeidssøker, og trenger veiledning i jobbsøkerprosessen for å komme i jobb.

På jobbklubb vil du få veiledning til å se egen kompetanse og hvordan du skal markedsføre kompetansen din overfor arbeidsgivere. Du vil få opplæring fra våre dyktige jobbspesialister i å utforme CV og søknader til aktuelle jobber på bakgrunn av stilingsanalyser. I tillegg vil du få intervjutrening og opplæring i hvordan du kan bruke nettverket ditt for å skaffe deg jobb. Du må være over 19 år for å delta. Kurset har en varighet på 3 uker.

Hvordan få plass i jobbklubb?

Jobbklubb er et arbeidsmarkedstiltak hvor all innsøking til oss skjer gjennom NAV. Hvis du tror at jobbklubb kan være nyttig for deg, tar du kontakt med din veileder i NAV, eller NAV-kontoret ditt. Vår kontaktperson er Kjell Vidar Fromholtz. Du kan lese med om jobbklubb på NAV sine sider.

Digital jobbklubb

Den nye hverdagen etter koronaviruspandemien krever at vi tenker nytt og arbeider på en ny måte. For å ta hensyn til smittevern gjennomføres jobbklubb nå som digital versjon. I digital jobbklubb får du nettkurs med digital oppfølging av våre veiledere. Det stilles stadig større krav til arbeidssøkeres digitale kompetanse, og den digitale jobbklubben vil gi deg et større innblikk i digitale måter å arbeide på, og gjøre deg mer rustet til møte med den digitale arbeidshverdagen.

I digital jobbklubb har kursdeltakerne nettsamlinger med obligatorisk oppmøte, deltar på webinarer og gjør egne aktiviteter mellom webinarene. Våre veiledere er tilgjengelige gjennom hele dagen på Microsoft Teams, via chat eller på telefon. I undervisningen brukes disse digitale verktøyene:

 Microsoft Teams – gratis versjon som skal brukes til samhandling (videomøter, fildeling og samtaler)
 aiLæring – en læringsplattform som brukes av medlemsbedriftene i arbeid og inkludering.

For å bli med på den digitale jobbklubbem, kan du ta kontakt med din veileder i NAV eller ditt NAV-kontor, eller kontakte oss via knappen under.

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as