Søknadsfrist: 10.02.2019!

Varde AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift, som har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid eller utdanning, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Bedriften leverer bl.a. ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV. Vi har nå behov for å styrke vår stab som følger opp jobbsøkere i ulike arbeidsmarkedstiltak, og søker initiativrike og utadvendte personer med ulik kompetanse.

Jobbspesialister/Veiledere/Pedagoger

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bygge relasjoner og nettverk til arbeidsgivere
 • Oppfølging og veiledning av jobbsøkere
 • Kartlegging og vurdering av jobbsøkeres yrkesmål, interesser, ferdigheter og behov for bistand med mål om å få eller beholde arbeid
 • Karriereveiledning, motivasjons- og mestringsaktiviteter, trening i karriereferdigheter
 • Kompetanseheving av jobbsøkere, legge til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring
 • Rapportskriving

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan veie opp for utdanningskrav, eks. erfaring fra rekruttering/bemanning og/eller salg/service
 • Har gode sosiale ferdigheter og evnen til å skape tillit, motivere og utvikle andre mennesker
 • God kjennskap til lokalt og regionalt arbeidsmarked og næringsliv
 • God evne til dialog og samhandling med jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger
 • Gode muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter
 • Resultatorientert
 • Førerkort klasse B og disponere bil
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning

Vi tilbyr:

 • Opplæring og kurs innen relevante emner
 • Entusiastiske og hyggelige arbeidskolleger i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø
 • En interessant og utfordrende jobb med muligheter til å påvirke og utvikle
 • Konkurransedyktige betingelser

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Kjell Fromholtz, tlf. 901 33 935 eller adm. dir. Erik Husby Pettersen, tlf. 474 67 546. Skriftlig søknad med CV sendes til firmapost@varde.as innen 10. februar.