Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på mulighetene dine? Tenker du på etterutdanning eller omskolering? Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme? Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker? Hos oss kan du få karriereveiledning.

Mange vil i løpet av et yrkesliv stå ovenfor flere veivalg. Noen av disse kan oppleves som utfordrende. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og stiller krav til at vi fornyer kunnskaper og ferdigheter.

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune leverer Varde et tilbud om karriereveiledning for voksne. Karriere Møre og Romsdal kan bistå med:

  • Veiledning om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i arbeidet med å skrive CV eller jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakker for privat og offentlig sektor

Våre veiledningssamtaler er fortrolige og konfidensielle. Tilbudet er gratis.

Ytterligere informasjon og bestilling av time kan gjøres her.