Foto: Trond Hasselø - Tidens Krav

Kristiansund Ballklubb har blitt en Varde samarbeidsbedrift! Sammen med KBK skal Varde gi personer som står utenfor arbeidslivet muligheter gjennom arbeidspraksis i klubben!

Den opprinnelige artikkelen ble publisert på Kristiansund Ballklubbs hjemmesider, les den her!

I artikkelen til KBK står det: 

«Kristiansund Ballklubb er nå blitt en Samarbeidsbedrift tilknyttet Varde AS. Klubben har i flere år vært samarbeidspart med Varde, og men fra i dag er samarbeidet utvidet.

– Vår kjernevirksomhet er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid. Vi har stor tro på at KBK med sin store akivitet vil bidra svært positivt. I KBK kan våre folk få mulighet til arbeidserfaring tilpasset sin situasjon, sier Kjell Vidar Fromholtz, avdelingsleder  i Varde.

– Vi setter pris på vårt samarbeide gjennom mange år, og nå ser vi fram til å ta imot praksiskandidater og følge opp disse i samarbeid med Varde, sier daglig leder i Kristiansund Ballklubb, Kjetil Thorsen.

– Det kan være aktuelt med kandidater som har nytte av praksis for å komme i fast arbeid, gjøre en arbeidsavklaring eller et varig tilrettelagt arbeid(VTA), sier teamleder og jobbspesialist i Varde,  Silje Kruse.

– Vi ønsker dette varmt velkommen i klubben. Her er det mange ulike oppgaver som er aktuelle, blant annen innen drift og vedlikehold, kantine og stadionbutikk, sier driftsleder i KBK, Truls Skar Helland.

Kristiansund Ballklubb er bevisst sitt samfunnsansvar, og håper flere bedrifter i Kristiansund blir Samarbeidsbedrifter med Varde. Dette kan gi mange nye muligheter i arbeidsmarkedet.»

Vi heier på KBK og ønsker de lykke til med siste del av fotballsesongen! #lagetforlidenskap #KBK