Søknadsfrist: 02.08.2020! Har du gode kommunikasjonsevner, er en nettverksbygger og vil jobbe med arbeidsinkludering? Er du en person med pågangsmot, som kan være tydelig og direkte? Er du en menneskekjenner? Da er du sannsynligvis akkurat den vi leter etter.

Som jobbspesialist i Varde skal du gi bistand til den enkelte jobbsøker med sikte på at hun/han skal komme i eller beholde ordinært arbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og vurdering av jobbsøkeres yrkesmål, interesser, ferdigheter og behov for bistand med mål om å få eller beholde arbeid
 • Karriereveiledning
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Oppfølging og veiledning av jobbsøkere og arbeidsgivere under arbeidstrening og -utprøving
 • Kompetanseheving av jobbsøkere, legge til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring
 • Utarbeide handlingsplaner og rapporter

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fullført utdannelse tilsvarende bachelor, gjerne innen helse- og sosialfag, pedagogikk, psykologi, veiledning, salg og markedsføring, personal og ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kunnskap om arbeidsmarkedets mekanismer og behov, særlig regionalt/lokalt arbeidsmarked
 • Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området
 • Kompetanse på å gi opplæring i basiskompetanseferdigheter
 • Har gode sosiale ferdigheter og evnen til å skape tillit, motivere og utvikle andre mennesker
 • God evne til dialog og samhandling med jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger
 • God digital kompetanse og gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Førerkort klasse B og disponere bil
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og kurs innen relevante emner
 • Entusiastiske og hyggelige arbeidskolleger i et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Kjell Vidar Fromholtz, tlf. 901 33 935. Skriftlig søknad med CV sendes til firmapost@varde.as innen 2. august 2020.