Jobbe hos oss

Varde er en arbeidsinkluderingsbedrift på Nordmøre i Møre og Romsdal. Våre kjerneverdier er Kvalitet, Inkluderende og Fleksibel og dette skal kjennetegne alle ansatte hos oss. Våre ansatte har spennende, varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver, er entustiatiske og jobber i et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø.

Kjernevirksomheten vår er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobb.

Vi har flere avdelinger som har behov for forskjellige typer kompetanse. Hvis du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier, og du kunne tenkt deg å jobbe med arbeidsinkludering, er du velkommen til å søke på ledige stillinger hos oss.

 

Ledige stillinger

Vi er medlemsbedrift i kompetansenettverket Kom Trainee!

Vi er stadig på utkikk etter ny og viktig kompetanse, og ser den verdien nyutdannede og unge med høyere utdanning kan tilføre bedriften vår. Vi har derfor et tett samarbeid med kompetansenettverket Kom Trainee. Vi har ansatt flere traineer gjennom Kom Trainee, som får gjennomføre og jobbe med spennende prosjekter og oppgaver i en eller flere moduler hos oss i løpet av sitt traineeløp.

Varde er stolt medlemsbedrift av Kom Trainee – vil du lese mer om Kom Trainee og søke kan du trykke her!

 

Traineenes Wall of Fame!

Trainee i 2021-2023

Bilde av trainee Maren

Maren Jünge Husby
Maren begynte som trainee hos oss i september 2021. Hun skal ha alle sine traineemoduler i Varde Kompetanse. 

Trainee i 2018-2019

Benedicte Randers
Jobber nå som B2B & Event koordinator i Too Good To Go

Trainee i 2020

Camilla Husby Ludviksen
Jobber nå i som markedskonsulent i NEAS AS.

Trainee i 2016-2017

Mari Mørkeset Sandbakk
Jobber nå som tjenestedesigner ved Helseinnovasjonssenteret

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as