Om oss

Varde er en arbeidsinkluderingsbedrift som holder til i Kristiansund i Møre og Romsdal.

Kjernevirksomheten vår er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobb.

Vi har avtale med NAV om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg leverer vi flere konkurranseutsatte arbeidsmarkedstiltak.

Vi har tre produksjonsavdelinger som omfatter produksjon og salg av skipsutstyr og mekanisk skreddersøm, produksjon og salg av lekeplass- og parkutstyr, og catering-, bakeri- og kafévirksomhet.

Vi er sertifisert i henhold til ISO9001:2015 og er medlem av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO Service og Handel.

Våre kjerneverdier – Kvalitet, Inkluderende og Fleksibel – skal kjennetegne alle som er ansatt i Varde.

Våre produksjonsavdelinger

Varde Lek og Park

Varde Catering

Varde Mekaniske

Vardes ledere

Administrerende direktør
Erik Husby Pettersen
Telefon: +47 474 67 546
E-post: erik.husby.pettersen@varde.as

Økonomi- og regnskapsansvarlig
Øyvind Solhaug
Telefon: +47 930 03 357
E-post: oyvind.solhaug@varde.as

Avdelingsleder Mekanisk avdeling
Anders Gulbrandsen
Telefon: +47 934 01 960
E-post: anders.gulbrandsen@varde.as

Avdelingsleder Lek & Park
Vidar Flovikholm
Telefon: +47 400 43 470
E-post: vidar.flovikholm@varde.as

Avdelingsleder arbeid & inkludering
Kjell Vidar Fromholtz
Telefon: +47 901 33 935
E-post: kjell.fromholtz@varde.as

Avdelingsleder Catering & Raust
Kjell Hast
Telefon: +47 905 99 546
E-post: kjell.hast@varde.as

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Varde vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling, og vi har i vår bærekraftstrategi valgt å legge vekt på nr. 3 – god helse og livskvalitet, nr 8. anstendig arbeid og økonomisk vekst og nr. 12 – ansvarlig forbruk og produksjon.

Bærekraftmål nr. 3 – God helse og livskvalitet

Hos Varde tar vi sikte på å skape og bevare sunne medarbeidere. Vi skal ha stillinger som ikke sliter unødvendig på våre medarbeidere, selv om det skal skapes resultater. Vi skal redusere risikoen for mistrivsel, stress og sykefravær.

Vi arbeider kontinuerlig med psykisk og fysisk arbeidsmiljø for våre medarbeidere.
 Vi skal tilby kantineordning med fokus på sunn kost og samvær på tvers av avdelinger.
 Vi skal inspirere til en sunnere livsstil.
 Vi skal oppgradere bygningsmasse og maskinpark.
 Vi har en holdning til røyking der medarbeidere oppfordres til ikke å røyke.
• Vi har tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
 Vi arbeider kontinuerlig for å redusere støy- og støvplager, og for å unngå arbeidsulykker.

Bærekraftmål nr. 8 – Anstendig arbeid og øknomisk vekst

 I Varde har alle medarbeidere en årlig medarbeider- og utviklingssamtale.
Vi inkluderer alle medarbeidere og jobbsøkere.
Våre medarbeidere er sikret anstedige lønns- og arbeidsforhold iht. gjeldende lovverk.
Vi arrangerer jevnlige avdelings- og personalmøter og møter med tillitsvalgte og ledelse for å sikre informasjon til våre medarbeidere.
Vi avklarer med våre leverandører at de også tilbyr anstendige stillinger.

Bærekraftmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Varde er sertifisert iht. ISO9001:2015 og arbeider med kontinuerlig forbedring.
 Vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere vårt energiforbruk.
 Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere avfall fra bedriften ved å gjenbruke, resirkulere, redusere og sortere.
 Vi bidrar til å minske matsvinn ved å benytte Too Good to Go.
 Vi skal vurdere elbiler ved utskiftning av bilparken.
 Vi skal bruke miljøvennlige materialer i vår produksjon.
 Vi skal benytte produksjonsmetoder og -utstyr med lavest mulig risiko for miljøet.

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as