Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være aktuelt for deg som har, eller venter på å få, uførepensjon og vil ha en jobb tilpasset den enkeltes yteevne.

Tilrettelegging for opplevelse av mestring for deg som arbeidstaker er sentralt i dette tiltaket. En varig tilrettelagt jobb er ikke tidsbestemt. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ekstern bedrift.

Vi legger vekt på å skape en motiverende og meningsfylt hverdag for det i et godt arbeidsmiljø med gode kolleger i en av våre avdelinger eller i samarbeid med en ekstern arbeidsgiver.

Hvordan få plass i VTA?

Det er NAV som søker deg inn på VTA. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker med informasjon om tiltaket. Vår kontaktperson er Silje Kruse. Du kan lese mer om VTA på NAV sine nettsider.

Hvordan få plass i VTA?

Det er NAV som søker deg inn på VTA. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker med informasjon om tiltaket. Vår kontaktperson er Silje Kruse. Du kan lese mer om VTA på NAV sine nettsider.

Kvalitet. Inkluderende. Fleksibel.

Kontakt oss

Personvern

Adresse: Industriveien 9, 6517 Kristiansund
Telefon: +47 715 72 100
E-post: firmapost@varde.as