Varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være aktuelt for deg som har, eller venter på å få, uførepensjon og vil ha en jobb tilpasset den enkeltes yteevne.

Vi legger vekt på å skape en motiverende og meningsfylt hverdag for deg i et godt arbeidsmiljø med gode kolleger i en av våre avdelinger eller i samarbeid med en ekstern arbeidsgiver. Det er sentralt å legge til rette for opplevelse av mestring for deg som arbeidstaker. En varig tilrettelagt jobb er ikke tidsbestemt. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ekstern bedrift.

Hvordan få plass i VTA?

Det er NAV som søker deg inn på VTA. Ta gjerne kontakt med Varde om du vil vite mer. Kontaktperson hos Varde: Kjell Vidar Fromholtz, tlf.: 901 33 935, epost: kjell.fromholtz@varde.as.

Du kan lese mer om VTA på Nav sine nettsider. Lenke her.